RanLOS Logo White 6pt
Categories
PR - All PR - Regulatory

RanLOS bokslutskommunike 2023

Home > News

2024-02-23 (08.30 CET)
Gothenburg, Sweden

Press release – Regulatory

RanLOS AB publicerar bokslutskommuniké för 2023

Hög säljaktivitet på global skala
Flertalet viktiga milstolpar har uppnåtts under 2023. Det har varit stort fokus på sälj, leverans och att bygga pipeline tillsammans med de globala återförsäljarna:

 • En delleverans har gjorts till den europeiska premiumbiltillverkaren som RanLOS fick en order av i mitten på 2023. Två ytterligare delleveranser kommer att genomföras och faktureras under 2024.
 • Pipelineutveckling: Vissa kunder har redan valt RanLOS som teknisk lösning och ansöker om intern budget, det uppskattade värdet för dessa affärer räknas till cirka 7 MSEK. Framgångsrika demonstrationer bidrar ytterligare till pipelineutvecklingen, dessa affärer värderas till cirka 10 MSEK. Utöver detta har tekniska möten hållits med kunder som utvärderar RanLOS lösning. Totalt värde för pipelinen under 2023 uppskattas till 70 MSEK.
 • En annan viktig milstolpe har varit att få ökad synlighet på marknaden. RanLOS marknadsföringssatsningar resulterade till exempel i en omslagsartikel i Microwave Journal, en av de främsta globala tidningarna i branschen. Det blev även stort intresse i samband med RanLOS partnerskap med Anritsu för 5G testning av fordon. Anritsu är en av världens största leverantörer av mätinstrument. Artikeln spreds globalt och översattes till fem olika språk.

Efter periodens slut säkrade RanLOS finansiering från huvudägare, Almi, samt bank på 4 MSEK. Lånen kommer endast tas vid behov, i det fall förväntad försäljning uteblir.


VD-kommentar
Under 2023 nådde RanLOS nya höjder. En av de mest noterbara prestationerna har varit uppbyggandet av vår pipeline på ca 70 MSEK med några av världens främsta biltillverkare, underleverantörer och testlabb.

Vidare har vi haft flera framgångsrika demonstrationer som tydligt visar tillförlitligheten och enkelheten hos vårt system. Dessa demonstrationer har inte bara imponerat på kunder utan även väckt nyfikenhet och intresse hos potentiella samarbetspartners. En följd av detta är bland annat det partnerskap vi har fått med mätinstrumentbolaget Anritsu.

Marknadspotentialen för OTA-testning är stor och växer stadigt. För närvarande är det endast ett fåtal fordonstillverkare som har investerat i egen mätutrustning för att mäta connectivity. Men med en ökande efterfrågan förväntas detta bli standard inom några år. Genom att integrera vårt system med Anritsus instrument för 5G-mätningar, har vi skapat en nyckelfärdig lösning som alla kunder har råd med, den första med potential att bli standard på marknaden.

Allt detta ger oss inte bara trovärdighet och förtroende, utan också en stark grund för fortsatt tillväxt och framgång. Vår vision och dedikation driver oss att fortsätta att vara pionjärer inom vår bransch. Dessa spännande framsteg för RanLOS pekar på ett lovande 2024!

Rapporten i sin helhet, samt tidigare finansiella rapporter, finns på www.ranlos.com

För ytterligare information kontakta: 
Louice Rosdahl, VD, RanLOS AB (publ)
Telefon: +46 (0)73 081 99 91
E-post: Louice.rosdahl@ranlos.com

RanLOS är noterade på Nasdaq First North Growth Market. SKMG är bolagets Certified Adviser.

Om RanLOS AB
RanLOS är en innovativ leverantör av kostnadseffektiva mätsystem för testning av antennsystem och connectivity. Företaget grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal, en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Bluetest och Gapwaves. RanLOS har sina rötter från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Sverige, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder såsom 4G, 5G, Wi-Fi och V2X. Läs mer på www.ranlos.com

Denna information är sådan information som RanLOS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-02-23 08:30 CET.

Other news & articles

RanLOS bokslutskommuniké 2023
PR - All

RanLOS bokslutskommunike 2023

Under 2023 nådde RanLOS nya höjder. En av de mest noterbara prestationerna har varit uppbyggandet av vår pipeline på ca 70 MSEK med några av världens främsta biltillverkare, underleverantörer och

Read more
Categories
PR - All PR - Non-regulatory

RanLOS receives important patent approval in Japan

2024-02-22 (13:00 CET)
Press release

RanLOS receives important patent approval in Japan that strengthens the protection of RanLOS connectivity test systems

RanLOS AB (publ) has received patent approval for a key patent in Japan regarding the patent application ”Method and apparatus for testing wireless communication to vehicles”. RanLOS now has two approved patents in Japan. This strengthens and extends the patent protection for the company’s test system. The patent will be valid until the 15th of December 2036.

RanLOS patent Japan

The RanLOS test system enables car manufacturers to test connectivity, throughput, and antenna performance smarter and more cost-effectively. With RanLOS solutions, car manufacturers can test earlier in the development process and continuously perform repeatable and reliable testing throughout the whole product development process.

An important market segment that continues to grow rapidly is wireless communication for automotive applications, such as cars, buses, and other vehicles. There is a serious demand for reliable and cost-effective Over-the-Air (OTA) testing of wireless communications for vehicles and other automotive applications and between vehicles on the road. The RanLOS test system is a solution to this problem. It is a portable and accurate test system that can be placed in both existing test facilities and test tents. Together with RanLOS software, the hardware system is connected to standard measurement instruments and turntables, resulting in a smart and effective turnkey solution for car manufacturers aiming to create better connected cars.


For further information, please contact:
Louice Rosdahl, CEO
Email: louice.rosdahl@ranlos.com
Phone: +46 (0) 730-81 99 91

This information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above, at 13.00 CET on February 22, 2024.


About RanLOS AB (publ)
RanLOS is an innovative provider of OTA test solutions for full-vehicle connectivity and antenna testing. The company was founded in 2016 by Professor Per-Simon Kildal, one of the world’s most influential antenna experts. Professor Kildal also founded the companies Bluetest and Gapwaves. RanLOS has its origins from Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden, and is listed on Nasdaq Stock Exchange. RanLOS aims to provide customers with the most cost-efficient and easy-to-use OTA test solutions. The patented hardware and proprietary software are based on several years of research and are designed to test all relevant standards such as 4G, 5G, Wi-Fi, and V2X.

For more information, visit RanLOS website: www.ranlos.com


RanLOS is listed on Nasdaq First North Growth Market. SKMG is RanLOS’ Certified Adviser.

Want to learn more?

Make sure to follow RanLOS at LinkedIn, have a look our latest news here or reach out to our employees. 

Other news & articles

RanLOS bokslutskommuniké 2023
PR - All

RanLOS bokslutskommunike 2023

Under 2023 nådde RanLOS nya höjder. En av de mest noterbara prestationerna har varit uppbyggandet av vår pipeline på ca 70 MSEK med några av världens främsta biltillverkare, underleverantörer och

Read more
Categories
PR - All PR - Regulatory

RanLOS utser Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie

2024-01-10 (11.15 CET)
Gothenburg, Sweden

Press release – Regulatory

RanLOS utser Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie

RanLOS AB (publ) (”RanLOS” eller “Bolaget”) meddelar idag att bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 17 januari.

RanLOS-PR

Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i Bolagets aktie varje dag genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. En likviditetsgaranti ämnar skapa en mer korrekt prisbild i ett bolags aktie, vilket i följd ger en mer korrekt värdering av bolaget och ger möjlighet till en förbättrad handelsvolym i aktien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Louice Rosdahl VD, RanLOS AB
E-post: louice.rosdahl@ranlos.com
Telefon: +46 (0) 730-81 99 91

Om RanLOS AB
RanLOS utvecklar innovativa och kostnadseffektiva mätsystem för testning av såväl antennsystem som connectivity hos fordon och andra uppkopplade enheter. RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal, en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal var verksam vid Chalmers Tekniska Högskola och grundade även bolagen Bluetest och Gapwaves. RanLOS patenterade lösning består av både hårdvara och mjukvara och är baserad på flera års forskning. Bolaget har återförsäljare över hela världen och är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.ranlos.com

RanLOS aktie (RLOS B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser, www.aqurat.se.

Other news & articles

RanLOS bokslutskommuniké 2023
PR - All

RanLOS bokslutskommunike 2023

Under 2023 nådde RanLOS nya höjder. En av de mest noterbara prestationerna har varit uppbyggandet av vår pipeline på ca 70 MSEK med några av världens främsta biltillverkare, underleverantörer och

Read more
Categories
PR - All PR - Regulatory

RanLOS presents yearly review and update ahead of 2024

2023-12-20 (16.00 CET)
Gothenburg, Sweden

Press release – Regulatory

RanLOS presents yearly review and update ahead of 2024

RanLOS is pleased to present an overview of the achievements and milestones attained over the last year. As we approach the close of 2023, we reflect on a period of promising developments and where we are right now. The efforts made during 2023 underscore the commitment we have to help our customers perform smarter and more cost-effective testing – aiming for a better connected world.

RanLOS key highlights of 2023:

 • International success: At the beginning of the year, RanLOS proudly delivered and installed the first test system in Japan, marking the beginning of an impactful year. Before summer, we sold our second test system to a leading European premium car manufacturer, further solidifying our presence in the market. It is a three-step delivery. The first one, which is also the largest one, was delivered and invoiced during the autumn of 2023.
 • Market expansion in Asia: During spring we intensified the efforts in China and Korea. We’ve had technical meetings and high interest from leading car manufacturers and suppliers, positioning RanLOS as a leading supplier of innovative test solutions.
 • Partnership with Anritsu: A major milestone in our journey was the establishment of a partnership with Anritsu, one of the largest suppliers of measurement instruments in the world. The collaboration resulted in an integration with our products, creating a new innovative solution for full-vehicle 5G testing, which attracted attention on a global scale. Our solution is the smartest and easiest today. It also comes with a fraction of the cost compared to our competitors’ solutions, which means it has the potential to be a standard on the market.
 • Media recognition: RanLOS marketing efforts spanned across all geographies and resulted in, for example, a cover story in Microwave Journal, the foremost global magazine in our industry. We also got great publicity for our article and solution with Anritsu. The article was translated into 5 different languages and spread around the world. The exposure in media during the last year is a testament that we have a high reach and reliability within the community.
 • Pipeline development: Beyond the product deliveries, we have actively focused on building a robust pipeline. Some customers have already chosen us as their preferred technical solution and are now applying for internal budgets, the estimated value for these deals counts to approximately 7MSEK. Successful demonstrations further contribute to our pipeline development, these deals have an estimated value of around 10MSEK. In addition, we have a lot of technical meetings and customers that are evaluating us. These ongoing evaluations by potential customers indicate a value of approximately 50MSEK.

Summary and anticipations for 2024:
As we conclude this year, RanLOS looks forward to the opportunities that lie ahead in 2024. The development of our pipeline positions us for continued success and helps in our commitment to deliver innovative and cost-effective solutions to customers around the world. RanLOS also remains dedicated to maximizing the value for all shareholders through strategic initiatives, product innovation, and market expansion.


For further information, please contact:
Louice Rosdahl, CEO
Email: louice.rosdahl@ranlos.com
Phone: +46 (0)730-81 99 91

This disclosure contains information that RanLOS is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons, on December 20, 2023, at 16:00 CET.

About RanLOS AB
RanLOS is an innovative provider of OTA test solutions for full-vehicle connectivity and antenna testing. The company was founded in 2016 by Professor Per-Simon Kildal, one of the world’s most influential antenna experts. Professor Kildal also founded the companies Bluetest and Gapwaves. RanLOS has its origins from Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden, and is listed on Nasdaq Stock Exchange. RanLOS aims to provide customers with the most cost-efficient and easy-to-use OTA test solutions. The patented hardware and proprietary software are based on several years of research and are designed to test all relevant standards such as 4G, 5G, Wi-Fi, and V2X.

For more information, visit RanLOS website: www.ranlos.com

RanLOS is listed on Nasdaq First North Growth Market. Aqurat is RanLOS’ Certified Adviser.

Other news & articles

RanLOS bokslutskommuniké 2023
PR - All

RanLOS bokslutskommunike 2023

Under 2023 nådde RanLOS nya höjder. En av de mest noterbara prestationerna har varit uppbyggandet av vår pipeline på ca 70 MSEK med några av världens främsta biltillverkare, underleverantörer och

Read more
Categories
PR - All PR - Regulatory

RanLOS AB (publ) byter Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

2023-12-19 (09.00 CET)
Göteborg, Sverige

Press release – Regulatorisk / Regulatory

RanLOS AB (publ) byter Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

RanLOS AB (publ) (”RanLOS” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (”SKMG”) avseende tjänsten som Certified Adviser.

RanLOS-kallelse

SKMG tillträder som Certified Adviser den 1 februari 2024. Fram till dess kommer Aqurat Fondkommission AB fortsätta agera som Certified Adviser åt Bolaget. 

För ytterligare information kontakta: 
Louice Rosdahl, VD, RanLOS AB (publ)
Telefon: +46 (0)73 081 99 91
E-post: Louice.rosdahl@ranlos.com


Om RanLOS AB (publ)
 
RanLOS utvecklar innovativa och kostnadseffektiva mätsystem för testning av såväl antennsystem som connectivity hos fordon och andra uppkopplade enheter. RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal, en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal var verksam vid Chalmers Tekniska Högskola och grundade även bolagen Bluetest och Gapwaves. RanLOS patenterade lösning består av både hårdvara och mjukvara och är baserad på flera års forskning. Bolaget har återförsäljare över hela världen och är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.ranlos.com

RanLOS aktie (RLOS B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med Aqurat Fondkommission som Certified Adviser, www.aqurat.se.

Om RanLOS

RanLOS utvecklar innovativa och kostnadseffektiva mätsystem för testning av såväl antennsystem som connectivity hos fordon och andra uppkopplade enheter. RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal, en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal var verksam vid Chalmers Tekniska Högskola och grundade även bolagen Bluetest och Gapwaves. RanLOS patenterade lösning består av både hårdvara och mjukvara och är baserad på flera års forskning. Bolaget har återförsäljare över hela världen och är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.ranlos.com

Contact

Louice Rosdahl
CEO, RanLOS

louice.rosdahl@ranlos.com
+46 (0)73-081 99 91

Other news & articles

RanLOS bokslutskommuniké 2023
PR - All

RanLOS bokslutskommunike 2023

Under 2023 nådde RanLOS nya höjder. En av de mest noterbara prestationerna har varit uppbyggandet av vår pipeline på ca 70 MSEK med några av världens främsta biltillverkare, underleverantörer och

Read more
Categories
PR - All PR - Non-regulatory

RanLOS and Anritsu unveil innovative 5G vehicle OTA test solution

2023-11-09

RanLOS and Anritsu unveil innovative 5G vehicle OTA test solution

Versatile and cost-effective antenna OTA test solution designed for seamless integration with existing EMC chambers

RanLOS, TOYO Corporation (TOYO), AeroGT Labs, and Anritsu today announced the availability of the first 5G antenna over-the-air (OTA) measurement system engineered with RanLOS’ OTA test solution and Anritsu’s 5G Radio Communication Test Station MT8000A. The new system represents a significant step forward in enabling advancements in 5G connected vehicles.

RanLOS-5G-OTA Testing

As autonomous driving gains momentum, and the demand for connected vehicles surge, the adoption of 5G for automotive use comes with performance requirements for successful implementation. To enable the seamless flow of dynamic, real-time data communication, highly reliable antenna performance is a key necessity to ensure the safety of autonomous and connected vehicles and to enable advanced infotainment. This requirement is addressed by optimizing and validating antenna design and installation on a vehicle. However, to accomplish this critical task, design engineers need a consistent, reliable, and controllable test environment that can emulate real-world conditions.

RanLOS and Anritsu collaborated to meet this need by integrating a portable antenna test system with a wide dynamic range base station simulation. The combined solution supports the measurement of throughput and antenna radiation patterns under static conditions and the evaluation of throughput degradation in vehicles operating on a dynamometer. It is well-suited for assessing the performance of antennas on transportation vehicles such as automobiles, vans, minibuses, and autonomous transport systems. What sets the solution apart is its distinctive capability to be seamlessly integrated into pre-existing EMC chambers, providing manufacturers with an opportunity to establish an essential testing environment while keeping the initial investment to a minimum.

As measurement solution providers, TOYO and AeroGT Labs, a TOYO-affiliated company specializing in OTA measurements, view this solution as an optimal choice for customers requiring a 5G OTA measurement solution for advancing next-generation mobility. Drawing from their broad EMC and antenna measurement business experiences, TOYO and AeroGT Labs lead the go-to-market efforts.

“It’s a major step to have 5G capabilities integrated into our offering”, comments Louice Rosdahl, CEO of RanLOS. “5G is 100 times faster than 4G at peak speed and will be an enabler for safer connected cars. We are grateful for the collaboration with Anritsu and look forward to delivering the benefits of this new offering to our users and customers.”

“While the 5G wireless communication quality evaluation is indispensable for the development of the next-generation mobility including connected and autonomous vehicles, no standard test method has been established. In this context, the solution created by integrating Anritsu and RanLOS products offers a simple and intelligent way to evaluate the 5G on-vehicle wireless communications and minimize initial investment,” said Yoshimichi Imaizumi, Director, Senior VP at TOYO. “By promoting this sophisticated yet cost-effective solution to the mobility industry, we contribute to the building of a safer and more trusted traffic network.”

“As transportation vehicles advance further toward an all-interconnected future, holistically evaluating and gauging 5G antenna performance in connected vehicles becomes more than a benchmarking and testing effort,” said Steve Wong, Chief Marketing Officer at AeroGT Labs. “This critical process lays the foundation for a transportation future characterized by elevated safety and enhanced efficiency.”

“This leading technology is the result of our partnership with RanLOS,” said Takeshi Shima, Director, Senior Vice President, Test & Measurement Company President at Anritsu. “By integrating the Anritsu MT8000A 5G network simulator with the RanLOS system, we offer the automobile test marketplace an advanced solution with technologically and cost-effective benefits. With the constant and rapid progress in autonomous services, in-vehicle antenna performance significantly matters. The solution ultimately equates to an improved user experience, which benefits the evolution of widely spreading smart society. We are thrilled to promote it globally, collaborating with TOYO and AeroGT Labs.”

The 5G antenna OTA measurement solution is shipping now.  Please contact any one of the companies named in this news release for further information or to book a demo.

About RanLOS

RanLOS is an innovative provider of OTA test solutions for full-vehicle connectivity and antenna testing. The company was founded in 2016 by Professor Per-Simon Kildal, one of the world’s most influential antenna experts. RanLOS has its origins from Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden and is listed on Nasdaq Stock Exchange. RanLOS aims to provide customers with the most cost-efficient and easy-to-use OTA test solutions. The hardware and proprietary software are based on several years of research and are designed to test all relevant standards such as 4G, 5G, Wi-Fi, and V2X. Read more at: https://ranlos.com

About TOYO Corporation

Founded in 1953, TOYO Corporation (Head Office: Tokyo, Japan) contributes to technological innovations as a leading provider of advanced measurement solutions. Through its variety of business segments – ICT (Information and Communication Technologies), Automobiles, Energy, EMC (Electromagnetic Compatibility), Ocean Defense and Security, Software Development, Life Science, and Information Security, the company is focused on providing solutions to emerging markets such as 5G network, clean energy, autonomous vehicle development. TOYO also makes significant R&D investments to develop in-house technologies and products. Its growth strategies include developing its market presence in the United States and China and TOYO has established subsidiaries in both of these important markets. By making available the most advanced market-based solutions, TOYO is at the forefront of helping to shape a safe and environmentally friendly society and develop industries. For more information, please visit the company’s website at  https://www.toyo.co.jp/english

About AeroGT Labs

Headquartered in northern California and with satellite offices around the world, AeroGT Labs (https://aerogtlabs.com/) is a global provider of Over-the-Air (OTA) measurement solutions. Our patented products and solutions are used by leading automotive, consumer electronics, and medical device manufacturers to help them accelerate their product development cycles and ultimately develop higher-quality products. The techniques and technologies used in a number of our automotive test solutions have been adopted by several standards bodies including the 3GPP organization.

About Anritsu

Anritsu (https://www.anritsu.com) is a provider of innovative communications test and measurement solutions. Anritsu engages customers as true partners to help develop wireless, optical, microwave/RF, and digital solutions for R&D, manufacturing, installation, and maintenance applications, as well as multidimensional service assurance solutions for network monitoring and optimization. Anritsu also provides precision microwave/RF components, optical devices, and high-speed electrical devices for communication products and systems. The company develops advanced solutions for emerging and legacy wireline and wireless technologies used in commercial, private, military/aerospace, government, and other markets.

Want to learn more?

Make sure to follow RanLOS at LinkedIn, have a look our latest news here or reach out to our employees. 

Other news & articles

Categories
PR - All PR - Non-regulatory

RanLOS receives patent approval in Korea

2023-10-17 (17:30 CET)
Press release

RanLOS receives patent approval in Korea that strengthens the protection of RanLOS connectivity testing system

RanLOS AB (publ) has received a patent approval in Korea for the patent application ”Method and apparatus for testing wireless communication to vehicles”. The approval in Korea follows earlier approvals in Japan, China, Europe, and the US for the same patent family within wireless testing. It strengthens and extends the patent protection for the company’s test system. The patent will be valid until the 15th of December 2036.

ranlos-korea-patent

RanLOS test system is a cost-efficient solution that enables Automakers to test connectivity (throughput) and antenna radiation patterns in a smart and easy way. With the RanLOS solution, Automakers can test early in the development process and continuously perform repeatable and reliable testing throughout the whole product development process.

Connectivity is in general less reliable at longer distances (far-field). Performing far-field testing is complex and requires large investments. The RanLOS system is a cost-efficient solution to this problem. The system consists of a carbon fiber reflector that creates far-field conditions in just a few meters distance. It is a portable and compact system that can be placed in smaller test facilities. Together with RanLOS software, the hardware system is connected to standard measurement instruments and turntables, resulting in a turnkey solution.

For further information, please contact:
Louice Rosdahl, CEO
Email: louice.rosdahl@ranlos.com
Phone: +46 (0) 730-81 99 91

This information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above, at 17.30 CET on October 17th 2023.

About RanLOS AB (publ)
RanLOS has its origins in research at Chalmers University of Technology. The company was founded in 2016 by Professor Per-Simon Kildal (1951-2016), one of the world’s foremost antenna experts. Professor Kildal, who also founded the companies Gapwaves and Bluetest, had an idea of a simple and cost-effective measurement system to test connectivity in vehicles, base stations, and other connected devices.

RanLOS hardware and proprietary software are based on several years of research and have for example been validated in the SIVERT project (FFI-Vinnova) together with Volvo Cars, Volvo AB, RISE, and Lund University. RanLOS products are designed to test standards such as 4G, 5G, wifi, and V2X.


RanLOS is listed on Nasdaq First North Growth Market. Aqurat is RanLOS’ Certified Adviser.Want to learn more?

Make sure to follow RanLOS at LinkedIn, have a look our latest news here or reach out to our employees. 

Other news & articles

RanLOS bokslutskommuniké 2023
PR - All

RanLOS bokslutskommunike 2023

Under 2023 nådde RanLOS nya höjder. En av de mest noterbara prestationerna har varit uppbyggandet av vår pipeline på ca 70 MSEK med några av världens främsta biltillverkare, underleverantörer och

Read more
Categories
PR - All PR - Regulatory

RanLOS utser Veronica Håård till ny CFO

2023-09-15 (09.00 CEST)
Göteborg, Sverige

Press release – Regulatorisk / Regulatory

RanLOS utser Veronica Håård till ny CFO

Veronica Håård har lång erfarenhet från noterade bolag, bland annat från sin tid på Smart Eye där hon arbetade nära RanLOS ordförande. Sedan flera år tillbaka driver Veronica VH Ekonomi, en byrå specialiserad på ekonomi och HR. Hon började på RanLOS innan sommaren och har fram tills nu arbetat med löpande ekonomi och personal.

Veronica Håård CFO

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

– Vi är oerhört glada att ha Veronica på plats som ny CFO för RanLOS. Jag har arbetat med Veronica i många år och hon har ett fantastiskt driv och bred kompetens. Hon kommer att vara en stor tillgång för RanLOS i vårt fortsatta arbete med att växa och utveckla bolaget. Vi vill också passa på att tacka Lena Sjödahl för hennes dedikerade arbete med RanLOS i många år och önska henne stort lycka till med sina andra uppdrag, kommenterar Anders Lyrheden, ordförande i RanLOS.

– Det känns fantastiskt bra och spännande att börja på RanLOS och jag ser fram emot att vara med på den kommande tillväxt- och utvecklingsresan. Det finns mycket passion och driv i bolaget. Med mina erfarenheter och stora engagemang hoppas jag kunna bidra till bolagets fortsatta utveckling, säger Veronica Håård.

Veronica Håård kommer att ingå i RanLOS ledning och tillträder sin tjänst senast den 30 oktober 2023. Lena Sjödahl kommer att vara kvar i RanLOS till dess att Veronica påbörjar sitt nya uppdrag.


För mer information, kontakta:
Louice Rosdahl, VD RanLOS AB
Telefon: +46 (0)73-081 99 91
Email: louice.rosdahl@ranlos.com

Om RanLOS AB
RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity.

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnovaprojekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.


RanLOS är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Aqurat är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som RanLOS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-09-15 09:00 CEST.

Om RanLOS

RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity.

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnovaprojekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

Kontakt

Louice Rosdahl
VD, RanLOS AB

louice.rosdahl@ranlos.com
+46 (0)73-081 99 91

Other news & articles

RanLOS bokslutskommuniké 2023
PR - All

RanLOS bokslutskommunike 2023

Under 2023 nådde RanLOS nya höjder. En av de mest noterbara prestationerna har varit uppbyggandet av vår pipeline på ca 70 MSEK med några av världens främsta biltillverkare, underleverantörer och

Read more
Categories
PR - All PR - Regulatory

RanLOS delårsrapport januari – juni 2023

2023-08-24 (08.30 CET)
Gothenburg, Sweden

Press release – Regulatory

RanLOS delårsrapport
januari - juni 2023

RanLOS-Japan_BW

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Hög säljaktivitet och intensifierade kunddialoger
RanLOS har arbetat på bred front med de internationella marknaderna, möjliggjort av samarbetet med återförsäljarna i Japan, Kina, Korea, USA och Europa:

 • Pipelinen har kvalificerats ytterligare och består av flertalet ledande biltillverkare och leverantörer på varje internationell marknad
 • Flertalet demonstrationer har hållits för globala biltillverkare samt Tier 1-bolag
 • RanLOS har bland annat medverkat på utvalda mässor i Shanghai, Nagoya och Michigan

I slutet av perioden fick RanLOS en order från en global biltillverkare i premiumsegmentet. RanLOS kommer att leverera en nyckelfärdig lösning bestående av både hårdvara och mjukvara. Det initiala ordervärdet är 3,8 miljoner kronor. Cirka 40 % är återkommande licensintäkter.

RanLOS noterades framgångsrikt på Nasdaq First North Growth Market i slutet av mars. Noteringsprocessen pågick under Q1 2023:

 • RanLOS publicerade sin Bolagsbeskrivning och erbjudande om att teckna aktier i slutet av februari
 • Affärsvärlden publicerade sin IPO-analys av RanLOS i början av mars, vilken resulterade i noll flaggor
 • Intresset för RanLOS teckning var mycket stort och erbjudandet blev kraftigt övertecknat. 218% av emissionen tecknades

I samband med noteringen gjordes en nyemission. Kapitalet från nyemissionen kommer primärt att användas till säljaktiviteter.

VD-kommentar
Vi har ett mycket högt kundintresse för våra produkter och har pågående säljdialoger med ledande aktörer på alla våra fokusmarknader. Potentialen för vår lösning är mycket hög och vi har ett unikt erbjudande på en snabbt växande marknad. Ordern vi fick i juni från en global biltillverkare i premiumsegmentet är den första på den europeiska marknaden och en viktig referens för oss. Den initiala affären är på 3,8 miljoner kronor. Vi ser detta som startskottet på ett flerårigt samarbete med kunden.

I slutet av mars noterades vi på Nasdaq First North Growth Market. Det är ett stort steg på vår tillväxtresa samt en kvalitetsstämpel för oss i våra pågående kunddialoger. Vi har stort kostnadsfokus och håller fast vid lagd affärsplan som kommer att ta oss till kassaflödespositiva i slutet av 2024. För att lyckas med detta behöver vi sälja ett fåtal system. Säljarbetet vi gör nu kommer att ge resultat på sikt. Vi är mycket trygga med den pipeline och de leads vi har arbetat upp.

Slutord
Potentialen på marknaden för OTA-testning är stor och växer kraftigt. I dagsläget är det endast några få biltillverkare runt om i världen som har investerat i egen mätutrustning för att mäta connectivity. Om några år kommer detta troligen vara standard då mätbehovet ökar konstant.

Vi har en unik position på marknaden. Detta i kombination med en smart kostnadsmodell där vi kan skala upp effektivt med internationella återförsäljare gör att vi har rätt förutsättningar för snabb expansion.

Vi ser fram emot att fortsätta bygga värde för både nya och befintliga aktieägare i RanLOS!

Louice Rosdahl
VD RanLOS

Rapporten i sin helhet, samt tidigare finansiella rapporter, finns på www.ranlos.com

För mer information:
Louice Rosdahl, VD RanLOS AB (publ)
Telefon: +46 73081 99 91
Email: Louice.rosdahl@ranlos.com


RanLOS
är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Aqurat är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som RanLOS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-0824 08:30 CET.

Om RanLOS

RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity.

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnova-projekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från RanLOS eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis “avser”, “siktar på”, “förväntar”, “förutser”, “kan”, “uppskattar”, “planerar”, “beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig vardepapperslagstiftning.

Other news & articles

RanLOS bokslutskommuniké 2023
PR - All

RanLOS bokslutskommunike 2023

Under 2023 nådde RanLOS nya höjder. En av de mest noterbara prestationerna har varit uppbyggandet av vår pipeline på ca 70 MSEK med några av världens främsta biltillverkare, underleverantörer och

Read more
Categories
PR - All PR - Regulatory

RanLOS receives an order from a global car manufacturer​

2023-06-26 (15.30 CEST)
Gothenburg, Sweden

Press release – Regulatory

RanLOS receives an order of SEK 3.8 million from a global car manufacturer

RanLOS has achieved a significant milestone by securing an order from a European car manufacturer in the premium segment. The sale means that RanLOS will supply both hardware and software for testing of connected vehicles.

RanLOS order global car manufacturer

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

RanLOS system will play an important role during the customer’s product development process and will be used for testing of connected vehicles. The goal is to test earlier and continuously during product development to optimize performance, safety, and user experience.

The initial revenue for the agreement is estimated at SEK 3.8 million, calculated over a product life cycle of 10 years. Approximately 40% of the value is recurring licensing revenue. The order is a great confirmation of how well RanLOS’ innovative solutions meet the demand and requirements from the industry. The sale is the first on the European market and the delivery consists of RanLOS’ large system, Sub-6 GHz, but also new modules and additional products that will be developed together with the customer and delivered in the coming year.

Louice Rosdahl, CEO at RanLOS, comments on this milestone:
“This order marks a significant breakthrough for RanLOS in the European market. The industry needs new smart solutions for testing of connected vehicles – which we can offer with our cost-efficient solution. Together with the customer, we will also develop new modules and products of substantial value, that other customers are already interested in. This will further strengthen our portfolio. We are extremely proud of this order and look forward to working together with the customer towards a better connected society.”

For further information, please contact:

Louice Rosdahl, CEO
Email: louice.rosdahl@ranlos.com
Phone: +46 (0) 730-81 99 91

Lars Granbom, Sales Director
Email: lars.granbom@ranlos.com
Phone: +46 (0) 70-319 65 30

This disclosure contains information that RanLOS is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons, on
June 26, 2023, at 15:30 CET.

About RanLOS AB (publ)
RanLOS has its origins in research at Chalmers University of Technology. The company was founded in 2016 by Professor Per-Simon Kildal (1951-2016), who was one of the foremost antenna experts in the world. Professor Kildal, who also founded the companies Gapwaves and Bluetest, had an idea of a simple and cost-effective measurement system to test connectivity in vehicles, base stations, and other connected devices.

RanLOS hardware and proprietary software are based on several years of research and have for example been validated in the SIVERT project (FFI-Vinnova) together with Volvo Cars, Volvo AB, RISE, and Lund University. RanLOS products are designed to test standards such as 3G, 4G, 5G, and wifi.

For more information, visit RanLOS website:
www.ranlos.com

RanLOS is listed on Nasdaq First North Growth Market. Aqurat is RanLOS’ Certified Adviser.

Om RanLOS

RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity.

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnovaprojekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från RanLOS eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis “avser”, “siktar på”, “förväntar”, “förutser”, “kan”, “uppskattar”, “planerar”, “beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig vardepapperslagstiftning.

Other news & articles

RanLOS bokslutskommuniké 2023
PR - All

RanLOS bokslutskommunike 2023

Under 2023 nådde RanLOS nya höjder. En av de mest noterbara prestationerna har varit uppbyggandet av vår pipeline på ca 70 MSEK med några av världens främsta biltillverkare, underleverantörer och

Read more

We aim to create a better connected society. To do so we need easy-to-use and flexible solutions for testing wireless performance over-the-air (OTA). It includes all relevant standards today and tomorrow; such as 3G, 4G, 5G, and WiFi. Work with us and start measuring easier, faster and smarter.