RanLOS Logo White 6pt

Home > News

2024-02-23 (08.30 CET)
Gothenburg, Sweden

Press release – Regulatory

RanLOS AB publicerar bokslutskommuniké för 2023

Hög säljaktivitet på global skala
Flertalet viktiga milstolpar har uppnåtts under 2023. Det har varit stort fokus på sälj, leverans och att bygga pipeline tillsammans med de globala återförsäljarna:

  • En delleverans har gjorts till den europeiska premiumbiltillverkaren som RanLOS fick en order av i mitten på 2023. Två ytterligare delleveranser kommer att genomföras och faktureras under 2024.
  • Pipelineutveckling: Vissa kunder har redan valt RanLOS som teknisk lösning och ansöker om intern budget, det uppskattade värdet för dessa affärer räknas till cirka 7 MSEK. Framgångsrika demonstrationer bidrar ytterligare till pipelineutvecklingen, dessa affärer värderas till cirka 10 MSEK. Utöver detta har tekniska möten hållits med kunder som utvärderar RanLOS lösning. Totalt värde för pipelinen under 2023 uppskattas till 70 MSEK.
  • En annan viktig milstolpe har varit att få ökad synlighet på marknaden. RanLOS marknadsföringssatsningar resulterade till exempel i en omslagsartikel i Microwave Journal, en av de främsta globala tidningarna i branschen. Det blev även stort intresse i samband med RanLOS partnerskap med Anritsu för 5G testning av fordon. Anritsu är en av världens största leverantörer av mätinstrument. Artikeln spreds globalt och översattes till fem olika språk.

Efter periodens slut säkrade RanLOS finansiering från huvudägare, Almi, samt bank på 4 MSEK. Lånen kommer endast tas vid behov, i det fall förväntad försäljning uteblir.


VD-kommentar
Under 2023 nådde RanLOS nya höjder. En av de mest noterbara prestationerna har varit uppbyggandet av vår pipeline på ca 70 MSEK med några av världens främsta biltillverkare, underleverantörer och testlabb.

Vidare har vi haft flera framgångsrika demonstrationer som tydligt visar tillförlitligheten och enkelheten hos vårt system. Dessa demonstrationer har inte bara imponerat på kunder utan även väckt nyfikenhet och intresse hos potentiella samarbetspartners. En följd av detta är bland annat det partnerskap vi har fått med mätinstrumentbolaget Anritsu.

Marknadspotentialen för OTA-testning är stor och växer stadigt. För närvarande är det endast ett fåtal fordonstillverkare som har investerat i egen mätutrustning för att mäta connectivity. Men med en ökande efterfrågan förväntas detta bli standard inom några år. Genom att integrera vårt system med Anritsus instrument för 5G-mätningar, har vi skapat en nyckelfärdig lösning som alla kunder har råd med, den första med potential att bli standard på marknaden.

Allt detta ger oss inte bara trovärdighet och förtroende, utan också en stark grund för fortsatt tillväxt och framgång. Vår vision och dedikation driver oss att fortsätta att vara pionjärer inom vår bransch. Dessa spännande framsteg för RanLOS pekar på ett lovande 2024!

Rapporten i sin helhet, samt tidigare finansiella rapporter, finns på www.ranlos.com

För ytterligare information kontakta: 
Louice Rosdahl, VD, RanLOS AB (publ)
Telefon: +46 (0)73 081 99 91
E-post: Louice.rosdahl@ranlos.com

RanLOS är noterade på Nasdaq First North Growth Market. SKMG är bolagets Certified Adviser.

Om RanLOS AB
RanLOS är en innovativ leverantör av kostnadseffektiva mätsystem för testning av antennsystem och connectivity. Företaget grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal, en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Bluetest och Gapwaves. RanLOS har sina rötter från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Sverige, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder såsom 4G, 5G, Wi-Fi och V2X. Läs mer på www.ranlos.com

Denna information är sådan information som RanLOS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-02-23 08:30 CET.

Other news & articles

We aim to create a better connected society. To do so we need easy-to-use and flexible solutions for testing wireless performance over-the-air (OTA). It includes all relevant standards today and tomorrow; such as 3G, 4G, 5G, and WiFi. Work with us and start measuring easier, faster and smarter.