Home > Investors

Teckna i RanLOS

Teckningsperioden är nu stängd (20 mars). Mer information kommer inom kort. 

Är du nyfiken på att läsa mer om RanLOS hittar du Memorandum och Teaser nedan. På denna sidan hittar du även annan intressant information om RanLOS och varför Affärsvärlden gav 5/6 i betyg = köprekommendation. 

Vi ser fram emot resan tillsammans mot ett bättre uppkopplat samhälle!

Memorandum

RanLOS på Stora aktiedagen

RanLOS i media

0 flaggor i analys från Affärsvärlden

✅ Resultatet av analysen landar i att Affärsvärlden ger RanLOS betyget 5 av 6 = köprekommendation. 

Läs hela analysen här

RanLOS i Dagens industri inför notering

Kort om RanLOS

Företaget grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity. 

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnovaprojekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

Problemet idag

 • Uppkoppling kan fungera sämre när det är långt avstånd till sändaren (bredbandsrouter, basstation etc) och påverkas bland annat av dess placering, modell och riktning.
 • Antenner och kommunikationssystem hos fordon behöver fungera på såväl avlägsna platser, längre avstånd (fjärrfält) och i olika riktningar, men detta är komplicerat och dyrt att testa.

 • Idag krävs stora, avancerade och kostsamma testkammare för testning av connectivity. Av den anledningen har många biltillverkare har valt att inte testa in-house.

 • När testegörs sällan och sent i utvecklingsprocessen kan problem uppstå som blir dyra och svåra att åtgärda.

RanLOS lösning

 • RanLOS system består av en antennbom och en reflektor som enkelt kan testa i fjärrfält, vilket underlättar arbetet för testingenjörer.
 • RanLOS lösning kan mäta datahastighet och jämföra olika antenner, kommunikationssystem, modem och placeringar. Företag kan således få bättre kontroll och optimera sina produkter under produktutvecklingen.

 • RanLOS patenterade lösning är kostnadseffektiv, enkel att använda och tar bort behovet av stora testkammare.

 • RanLOS testsystem tillsammans med vår egenutvecklad mjukvara är en nyckelfärdig lösning för att optimera uppkopplingen, vilket även bidrar till kortare tid till marknaden för uppkopplade produkter. 

Nästan 40 procent av dagens bilköpare kan tänka sig att byta bilmärke för att få bättre connectivity. Trots detta har endast ett fåtal av dagens biltillverkare investerat i egna testsystem för att mäta connectivity då det är för dyrt, tidskrävande och svårt att räkna hem investeringen med befintliga lösningar.

Med vår unika och kostnadseffektiva lösning gör vi testning enklare och smartare. Vårt system som består av hårdvara och mjukvara kan mäta datahastighet och jämföra olika antenner, kommunikationssystem, modem och placeringar. Potentialen i vår innovation är mycket stor och alla marknader vi fokuserar på växer kraftigt!

Louice Rosdahl

VD på RanLOS AB

VD på RanLOS AB​

Lars Granbom, Säljdirektör på RanLOS, presenterar på “Redeye Investor Forum” 2023-03-02.

5 anledningar att teckna aktier i RanLOS:

 • Enkel och kostnadseffektiv lösning på ett komplext problem 

 • Erfaret team med etablerade kundkontakter och gedigen forskningsbakgrund som har tagit innovationer till marknaden tidigare, exempelvis för RanLOS systerbolag

 • Patenterad och validerad produkt med modulär design för framtida frekvensband och standarder (exempelvis 5G och 6G)

 • Hög potential för internationalisering, kontrakt med etablerade distributörer som täcker in stora delar av världsmarknaden

 • Stark marknadstillväxt med stora investeringar inom trådlös kommunikation (drivet av ökad mängd datakommunikation och satsningar på uppkopplade fordon och nätverksutbyggnad)

Nyheter och pressreleaser

News

Redeye Event: Autotech

Due to the rapidly increasing technology content in cars, Redeye invited a number of companies that are exposed to the industry in various ways during the Red Eye Autotech Event.

Read more
Research

SIVERT – The Result

The Vinnova (Sweden’s public innovation agency) funded project SImulation and VErification of wiReless Technologies (SIVERT), with the project participants Volvo Cars, Lund University, Volvo Group, RanLOS and RISE, is now

Read more

Viktig information till investerare

Informationen på denna sidan är en sammanfattning och introduktion. Se det fullständiga Memorandumet som upprättas i samband med erbjudandet för all information. Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I Memorandumet för RanLOS AB finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta Memorandumet noggrant genomläsas. 

Certified Advisor & Finansiell rådgivare

Bolaget har anlitat Aqurat Fondkommission AB (“Aqurat”) som Certified Advisor till Bolaget samt kontoförande institut för genomförandet av erbjudandet. Bolaget har anlitat Nordicap Corporate Finance (“Nordicap”) som rådgivare vid genomförandet av erbjudandet. Varken Aqurat eller Nordicap äger aktier i Bolaget.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de olika börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som gäller för bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och bestämmelser som är anpassade för små tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Respektive Nasdaq exchange godkänner ansökan om upptagande till handel.

VD har ordet

“Nästan 40 procent av dagens bilköpare kan tänka sig att byta bilmärke för att få bättre connectivity. Trots detta har endast en handfull av dagens biltillverkare investerat i egna testsystem för att mäta connectivity då det är för dyrt, tidskrävande och svårt att räkna hem investeringen med befintliga lösningar. Med vår unika och kostnadseffektiva lösning gör vi testning smartare och enklare. Vårt system som består av hårdvara och mjukvara kan mäta datahastighet och jämföra olika antenner, kommunikationssystem/modem och placeringar. Potentialen i vår innovation är mycket stor och alla marknader vi fokuserar på växer kraftigt.”

Louice Rosdahl, VD för RanLOS AB

We aim to create a better connected society. To do so we need easy-to-use and flexible solutions for testing wireless performance over-the-air (OTA). It includes all relevant standards today and tomorrow; such as 3G, 4G, 5G, and WiFi. Work with us and start measuring easier, faster and smarter.